Chào mọi người, mình đang dùng phần mềm Parrallels để sử dụng một số ứng dụng MAC ko hỗ trợ như… | Tinh tế

Máy tính Mac, macOS Chào mọi người, mình đang dùng phần mềm Parrallels để sử dụng một số ứng dụng MAC ko hỗ trợ như.
htvicky Chào mọi người, mình đang dùng phần mềm Parrallels để sử dụng một số ứng dụng MAC ko hỗ trợ như Project, Visio, CAD.
Mấy ngay trước thì bị báo lỗi này Unable to start Parallels services https://kb.parallels.com/Attachments/kcs-40533/15381.png Đã gỡ và cài lại, .


Thursday January 01, 1970

Làm theo các hương dẫn (trừ cài lại Mac) nhưng vẫn ko hét lỗi

Tags: macoshỏi đáp.


Thursday January 01, 1970

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *